Via 2: ciències de la salut

per Institut Puig Castellar darrera modificació 2023-03-22T19:01:14+02:00
PRIMER CURS

Matèries comunes (les que es cursen a totes les modalitats)

MATERIES HORES
Llengua Catalana i literatura I 2
Llengua Castellana i literatura I 2
Llengua estrangera (anglès) I 2
Filosofia 2
Educació física 2
Tutoria 1

Matèries de modalitat (és oblitatori cursar-les en aquesta modalitat)

MATERIES HORES
Matemàtiques I 3
Biologia I 3
Química I 3

Optativa Franja 1 (s'ha d'escollir una de les dues optatives següents)

MATERIES HORES
Geologia i ciències ambientals I 3
Física I 3
Psicologia I 3
Francès I 3

Optatives franges 2 i 3

Són optatives trimestrals i cada trimestre s'han d'escollir 2 (una per cada franja)

Per saber quines optatives es poden escollir i què es treballa a cadascuna, es poden consultar en la pàgina d'inici de batxillerat:

Optatives franja 2

Optatives franja 3

 SEGON CURS

Matèries comunes (les que es cursen a totes les modalitats)

MATERIES HORES
Llengua Catalana i literatura II 2
Llengua Castellana i literatura II 2
Llengua estrangera (anglès) II 3
Història de la Filosofia 3
Història d'Espanya 3
Tutoria 1
Treball de Recerca -

Matèries de modalitat (és oblitatori cursar-les en aquesta modalitat)

MATERIES HORES
Matemàtiques II 4
Biologia II 4
Química II 4

Optativa Franja 1 (s'ha d'escollir una de les dues optatives següents)

MATERIES HORES
Geologia i ciències ambientals II 4
Física II 4
Francès II 4
ODS 4