Reproducció humana o disseny humà

per Institut Puig Castellar darrera modificació 2023-02-06T11:14:42+02:00
DEPARTAMENT
Biologia i geologia
QUÈ FAREM
Revisarem i actualitzarem els coneixements relacionats amb la reproducció humana, centrant-nos en els aspectes bioètics. Es prendrà de partida alguna controvèrsia generada a partir d’observacions de diferents materials.
BLOCS TEMÀTICS
  • Revisió de l’anatomia i fisiologia dels aparells reproductors.
  • La fecundació, l’embaràs i el diagnòstic prenatal.
  • Malalties i afeccions.
CRITETIS I ACTIVITATS D'AVALUACIÓ

Respecte els criteris d’avaluació, s’hauran de demostrar capacitats de treball individual i en equip i agilitat en l’ús de la tecnologia, tant pel que fa a la búsqueda d’informació com en la presentació de resultats, tractament de dades,...

Una part dels criteris s’acordaran en grup segons els projectes que sorgeixin, que han de ser producte de les motivacions de cada grup, i per aquest motiu, no es poden concretar aquí.

Pel que fa a les activitats, hi haurà lectures d’articles científics i activitats de comprensió i reflexió, debats, cerca d’informació, i segons el repte que sorgeixi, pràctiques adaptades o alguna xerrada, visita,...