Sang i sistema immune. Afeccions

per Institut Puig Castellar darrera modificació 2023-02-05T19:21:53+02:00

DEPARTAMENT
Biologia i Geologia
QUÈ FAREM
A partir de la revisió de conceptes de sang i tipus cel·lulars, parlarem de com l’ambient pot provocar diferents malalties, i ens centrarem en alguna d’interès grupal, per fer una revisió de les actualitzacions en quant a tractaments mèdics.
BLOCS TEMÀTICS
  • La sang. Tipus cel·lulars i funcions.
  • Les defenses del cos. Relació antigen-anticòs.
  • Malalties i afeccions.
CRITETIS I ACTIVITATS D'AVALUACIÓ

Respecte els criteris d’avaluació, s’hauran de demostrar capacitats de treball individual i en equip i agilitat en l’ús de la tecnologia, tant pel que fa a la búsqueda d’informació com en la presentació de resultats, tractament de dades,...

Una part dels criteris s’acordaran en grup segons els projectes que sorgeixin, que han de ser producte de les motivacions de cada grup, i per aquest motiu, no es poden concretar aquí.

Pel que fa a les activitats, hi haurà lectures d’articles científics i activitats de comprensió i reflexió, debats, cerca d’informació, i segons el repte que sorgeixi, pràctiques adaptades o alguna xerrada, visita,...