Taller de poesía

per Institut Puig Castellar darrera modificació 2023-02-06T11:19:48+02:00
DEPARTAMENT
Llengua i literatura castellana
QUÈ FAREM
Crear un poemari amb diferents formats de publicació (escrita i oral) i mitjançant la interiorització d’algunes pautes de composició i declamació poètica.
BLOCS TEMÀTICS
  • Percepció, visió, concepte i composició poètica
  • Ritme i rima 
  • Mètrica, versificació, estrofes i tipus de poemes
  • Figures retòriques
  • Poesia visual
  • Tècniques de poesia escènica
  • Pautes d’hermenèutica, comentari i interpretació de la poesia
CRITETIS I ACTIVITATS D'AVALUACIÓ

S'avalua la participació a classe (20%), el procés (30%) i la creació d’un poemari, el seu disseny de publicació i la seva escenificació o reproducció oral (50%). Els productes finals poden estar redactats en castellà, català, anglès, francès o qualsevol llengua d’origen amb traducció al català o castellà.