Presentació del programa Ciutadania a càrrec d'Eulàlia Bosch

per Francisco Gallardo darrera modificació 2020-03-25T17:37:36+02:00
El programa Ciutadania, per a primària i secundària, ha estat creat per Eulàlia Bosch i Ramon Espelt dins del portal Educalia.

PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA CIUTADANIA A CÀRREC D'EULÀLIA BOSCH
 

 

El programa Ciutadania, creat per Eulàlia Bosch i Ramon Espelt dins del portal Educalia de la fundació La Caixa, (w.w.w.educalia.org), per primària i secundària, permet completar i enriquir el treball d’aula. És un programa multidisciplinar que es pot tractar des de distintes àrees curriculars.

Els espais de reflexió que aquest programa proposa estan organitzats a partir de 5 àmbits:

  • Construcció de la identitat personal
  • Cultures del cos
  • Població i sostenibilitat
  • Comunitats culturals
  • Trama urbana


A la presentació en veurem les possibilitats d’ús, com encaixa amb el sistema educatiu vigent, formes d’utilització des de les diferents àrees: filosofia, ètica,tutoria, religió, llengua, arts, etc.

 

Els autors del programa el presentaran i en mostraran itineraris possibles de treball, tot donant exemples. A partir d’aquí el professorat interessat podrà iniciar alguna activitat a l’aula i podrà mantenir comunicació per e-mail amb un assessor per comentar dificultats, troballes, o demanar orientacions

Cada professor/a pot participar en la mesura que ell/a decideixi:

  • assistint a la presentació d’aquest recurs educatiu
  • iniciant algun treball a l’aula i participant en un seminari

 

Aquest seminari, que està en marxa des del curs passat, vol:

1. Aplegar un grup de professorat que experimenti el programa per tal de veure’n la ubicació curricular, explorant-ne les possibilitats, ideant nous itineraris, etc.­

2. Promoure la producció d’algun material concret o de projectes de recerca a partir de la pràctica a l’aula.
3. Recollir les possibilitats que s’obren, els suggeriments de millora i les propostes concretes que sorgeixin.
4. Aprofitar els aprenentatges (des de les matèries, les TIC, les àrees transversals, etc.) per fer-ne difusió tant de les experiències d’aula com de les possibilitats educatives del programa.

 

Finalment, es pot acabar en una trobada presencial al Caixa Fòrum, convidats pel museu, per posar en comú amb alumnes i professorat d’altres centres, l’experiència que hagin dut a terme.

El museu ens prepararà una visita comentada i gratuïta de l’edifici i les exposicions.

 

Objectius : Donar a conèixer un recurs TIC i dinamitzar-ne l’ús curricular.
                   Afavorir la relació entre alumnes de diferents centres educatius.
                   Intercanviar experiències entre el professorat i l’alumnat.
                   Reflexionar i dialogar sobre aspectes de la convivència i la ciutadania.
                   Fomentar la coordinació entre primària i secundària.

Àrees:  Ciències socials, Tutoria, llengües ( Català, Castellà i Anglès), Arts, TIC, Filosofia…

Temes transversals: Drets, convivència, interculturalitat, identitat personal, educació ambiental, religió.

Nivells: Cicle superior de primària, ESO i Batxillerat

 

 

 

 

Actuació :

Presentació del  programa Ciutadania, dins del portal educatiu Educalia.

Descripció del programa:

El programa Ciutadania, creat per Eulàlia Bosch i Ramon Espelt dins Educalia
(w.w.w.educalia.org), per primària i secundària, permet completar i
enriquir el treball d’aula. És un projecte multidisciplinar que es
pot tractar des de distintes àrees curriculars. Els distints espais de
reflexió estan organitzats a partir de 5 àmbits:


- Construcció de la identitat personal
- Cultures del cos
- Població i sostenibilitat
- Comunitats culturals
- Trama urbana

 

Objectius : Donar a conèixer un recurs TIC i dinamitzar-ne l’ús curricular.
                  Afavorir la relació entre alumnes de diferents centres educatius.
                  Intercanviar experiències entre el professorat i l’alumnat.
                  Reflexionar i dialogar sobre aspectes de la convivència i la ciutadania.
                  Fomentar la coordinació entre primària i secundària.

Temporització:

·         1r trimestre: presentació del programa educatiu Ciutadania

·         1r i 2n trimestre: inici del treball des del centres i seguiment part d’un assessor.

·         3r trimestre: posada en comú al Caixa Fòrum, amb visita guiada del museu

 

Àrees: 

Ciències socials, Tutoria, llengües ( Català, Castellà i Anglès), Arts, TIC, Filosofia…

Temes transversals:

Drets, convivència, interculturalitat, identitat –personal, cultural­-, educació ambiental

Nivells:

Cicle superior de primària, ESO i Batxillerat-