Amsterdam-Santa Coloma

Visita d'un grup de professors holandesos

TAALWEB/Xarxa d'idioma

Grup de 20 professors holandesos visita Catalunya per conèixer l’educació secundària i el tractament de les llengües en una societat multilingüe.