Assemblea ordinària de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’IES PUIG CASTELLAR