PROVES ANUALS PER OBTENIR EL TÍTOL DE GRADUAT D'ESO-2020

per El Puig darrera modificació 2020-03-25T19:23:38+02:00

Aquestes proves permeten obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria al mateix institut on l'alumne/a va cursar el 4t.d'ESO i no va poder obtenir el títol.

Quines són les condicions per poder presentar-s'hi?

Els tres requisits que han de reunir els alumnes per poder presentar-se a aquestes proves l’any 2020 són: 

 1. Haver finalitzat l'ESO l’any 2018 o 2019.
 2. Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l'any 2020.
  També hi pot concórrer l’alumne/a que faci els 17 anys l’any 2020 sempre que compleixi alguna de les condicions següents:
  - Tenir un contracte laboral que l’impedeixi assistir al centre en règim ordinari.
  - Trobar-se en procés d'obtenció d'un permís de treball (alumnat estranger).
  - Ser esportista d'alt rendiment.
 3. Haver cursat l’ESO (el 4t curs inclòs) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries suspeses.

 

En aplicació d’aquests requisits, queden exclosos de les proves els alumnes inscrits per repetir 4t d’ESO en el present curs 2019-2020. En canvi, hi poden concórrer els alumnes que estan matriculats a ensenyaments d'adults o a l'Institut Obert de Catalunya, sempre que compleixin els tres requisits abans esmentats. 

On es faran les proves?

Les proves es faran al mateix institut.

Per saber el contingut de les proves i els criteris d'avaluació, consulteu en la web de l'institut els departaments corresponents a les matèries de què us heu d'examinar a l'adreça següent: elpuig.xeill.net/departaments. També us podeu posar en contacte personal amb els Caps de Departament, acudint a l'institut. Us atendrem amb molt de gust.

Inscripció.

En l'institut corresponent entre el dia 3 i el 14 de febrer (consulteu l'horari de secretaria)

Entre el dia 17 i el 21 de febrer podreu consultar el calendari de les proves (que es realitzaran durant el mes de març) i les llistes d'admesos i exclosos.

El dia de la prova cal identificar-se amb el DNI, NIE, passaport o altre document identificatiu oficial en vigor.

Les qualificacions es publicaran al tauler d'anuncis del centre deu dies lectius després de les proves.

Podeu trobar més informació a l'adreça del departament d'educació: proves anuals per completar els ensenyaments d'ESO