GA

Documents del Pla d'Acollida espefícics per a CFGM Gestió Administrativa
Fitxer PLA-ACO-FP-D04GAv01
Currículum del CFGM Gestió Administrativa
Fitxer PLA-ACO-FP-D06GAv02
Normes de funcionament del CFGM GA
Fitxer PLA-ACO-FP-D08GA1Av02
Horari classes GA 1r A i distribució aules
Fitxer PLA-ACO-FP-D08GA1Bv02
Horari classes GA 1r B i distribució aules
Fitxer PLA-ACO-FP-D08GA2v02
Horari classes GA 2n i distribució aules