Acte de gestió de la llista d'espera

per Pau Español darrera modificació 2022-07-18T09:54:54+02:00

Benvolguts i Benvolgudes,

el dilluns 25 de juliol a les 9h:

Es durà a terme l'acte de gestió de la llista d'espera a la Sala d'Actes de l'Institut Puig Castellar.

*S'assignarà plaça a aquells alumnes que vinguin a l'acte i en el mateix moment se'ls donarà la documentació perquè puguin matricular-se a Secretaria.

*L'alumnat podrà fer un poder perquè una altra persona pugui venir a matricular-los enlloc d'ells.

Documentació a portar:

-NIF/NIE/Passaport del pare/mare o tutor legal.(en cas que sigui menor d'edat)
-NIF/NIE/Passaport de l'alumne. (si en tingués)
-Targeta Sanitària.
-Llibre de família o similars.
-Llibre de família o similars.
-Altres documents rellevants (informe mèdic, sentència judicial...)
-Fotografia de carnet actual.
-Resguard de pagament. Haurà de ser enviat al correu matricules@elpuig.xeill.net abans del dia 31 de juliol.

El dia 22 de juliol es penjarà la informació de les places a la pàgina web i es comunicarà als interessats el nombre places vacants de cadascuna de les especialitats tant de Grau mitjà com de Grau superior.