Exempcions FCT

per Pau Español darrera modificació 2021-05-18T14:02:39+02:00

PROCÉS D'EXEMPCIONS

  • Baixeu el document de sol·licitud d'exempció o demaneu-lo a Secretaria.   

    Document d'exempció de FCT 

  • Firmeu el document mitjançant Acrobat Reader o bé, escanegeu el document.

  • Envieu un correu electrònic a l'adreça convalidacions@elpuig.xeill.net, amb còpia al tutor, annexant el document de la FCT i la documentació acreditativa per a dur-la a terme (fotocòpia de la vida laboral de la Seguretat Social, fotocòpia compulsada del/s contracte/s laboral/s i acreditació de la pràctica professional en empresa/es (certificat emès per l'empresa).