Article 26 de la Declaració Universal dels Drets Humans

per Institut Puig Castellar darrera modificació 2020-03-25T17:33:59+02:00
Article 26 de la Declaració Universal dels Drets Humans referit a l'educació

Article 26

1. Tota persona té dret a l'educació. L'educació serà gratuïta, si més no, en el grau elemental i fonamental. L'ensenyament elemental és obligatori. Cal que l'ensenyament tècnic i professional sigui generalitzat, i que s'obri a tothom l'accés als estudis superiors amb plena igualtat per a tots amb atenció al mèrit de cadascú.

2. L'educació ha de tendir al ple desenvolupament de la personalitat humana i al reforçament del respecte dels Drets Humans i de les llibertats fonamentals. Ha d'afavorir la comprensió, la tolerància i l'amistat entre totes les nacions i tots els grups socials o religiosos, i la difusió de les activitats de les Nacions Unides per al manteniment de la pau.

3. El pare i la mare tenen, amb prioritat, dret a escollir la classe d'educació de llurs fills.

[Cliqueu aquí per llegir la Declaració Universal dels Drets Humans.]

[Cliqueu aquí per tornar a la pàgina principal d'aquesta secció.]