Calendari de preinscripció 2015-2016

 

L’HORARI DE LA SECRETARIA DE L’INSTITUT ÉS:

 

-DE DILLUNS A DIVENDRES DE 10:00 A 13:00

-DILLUNS DE 4:45 A 18:15

 

 

Calendari de preinscripció 2015-2016

Segon cicle d'educació infantil i ensenyament obligatori

 

Fases de la preinscripció

Dates

Presentació de sol·licituds

10 al 17 de març

La tramesa de sol·licituds per Internet es pot fer fins a les 24 h. del dia 16 de març

Llistes amb el barem provisional

27 de març

Reclamacions

7 al 9 d’abril

Llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

14 d’abril

Publicació de les llistes d'admesos

12 de maig

 

Període de matriculació (infantil, primària i 1r d’ESO)

8 al 12 de juny

Període de matriculació o confirmació de plaça (2n, 3r i 4t d’ESO)

25 al 30 de juny

Període de matrícula extraordinària d’ESO pels pendents de exàmens de setembre

8 al 10 de setembre

Confirmació de matrícula definitiva de l’ESO

14 al 18 de setembre

 

 

 

 

Calendari de preinscripció 2015-2016.

Ensenyaments postobligatoris

(batxillerat, cicles formatius de grau mitjà de formació professional i d’arts plàstiques i disseny)

 

Fases de la preinscripció

Dates

Presentació de sol·licituds

12 al 19 de maig

La tramesa de sol·licituds per Internet es pot fer fins a les 24 h. del dia 18 de maig

Llistes amb el barem provisional

27 de maig

Reclamacions

28 de maig al 2 de juny

Llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

5 de juny

Publicació de les llistes d’admesos

30 de juny

 

Període de matriculació o confirmació de matrícula (batxillerat)

1 al 8 de juliol

Període de matrícula (cicles mitjans)

1 al 8 de juliol

Confirmació de matrícula (cicles mitjans)

9 al 17 de juliol

Període de matrícula extraordinària de batxillerat pels pendents dels exàmens de setembre

8 al 10 de setembre

Confirmació de matrícula del batxillerat

14 al 18 de setembre

 

 

Calendari de preinscripció 2015-2016

Cicles formatius de grau superior de formació professional i d’arts plàstiques i disseny

 

Fases de la preinscripció

Dates

Presentació de sol·licituds

26 de maig al 3 de juny

La tramesa de sol·licituds per Internet es pot fer fins a les 24 h. del dia 2 de juny

Llistes amb el barem provisional

11 de juny

Reclamacions

12 al 16 de juny

Llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

19 de juny

Publicació de les llistes d’admesos

30 de juny

 

Període de matriculació

1 al 8 de juliol

Confirmació de matrícula

10 al 25 de juliol

 

Cicles formatius de grau superior de formació professional inicial: període extraordinari de preinscripció i matrícula

Difusió de l’oferta de cicles amb vacants

4 de setembre

Presentació de sol·licituds al centre

7 al 9 de setembre

Publicació al centre de les persones admeses

21 de setembre

Matrícula

21 i 22 de setembre

 

 

TROBAREU MÉS INFORMACIÓ EN AQUESTA ADREÇA:

 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/informacio_general/