CLASSES NORMALS DURANT ELS DIES 21, 22 i 23 d'octubre

Els pròxims dies 21, 22 i 23 d'octubre hi ha convocada una vaga d'estudiants.

El professorat no fa vaga, i per tant aquests dies hi haurà classes normals i es prendrà nota de les absències.

La llei estableix que els alumnes de 1r I 2n d’ESO, sense excepcions, no poden fer vaga.

Els alumnes de 3r i 4t d’ESO, de Batxillerat i de Cicles menors d’edat necessiten l’autorització  dels pares per fer la vaga.

Per això, l’endemà de la vaga, els alumnes hauran de portar a l’agenda una nota firmada conforme el pare o la mare ha autoritzat el fill o la filla a fer vaga.