Aprenentage Plurilingüístic al Puig (APP)

per El Puig darrera modificació 2020-03-25T19:35:30+02:00

El nostre centre, arran d'haver participat en el Pla Integrat de Llengües Estrangeres (PILE) 2012-2014 promogut pel Departament d'Ensenyament, continua potenciant amb el pla d'Aprenentatge Plurilingüe al Puig (APP) l'ús de l'anglès en assignatures que no són pròpiament la de llengua anglesa.

 

Web PILE

Web del PILE
(que va donar lloc al projecte APP)

 

Les actuacions de l'APP es s'inicien en els Cicles Formatius de les famílies d’Administració i Gestió i d’Informàtica (que són les que tenim al nostre centre) i pretenen continuar en l'ESO i el Batxillerat.

 

En un inici hi van començar 7 professors, que treballant 10 mòduls diferents, realitzant d'activitats en anglès (escrites i orals) encaminades a facilitar l'ús de la llengua anglesa en contextos professionals. I cada any s'hi han anat sumant nous professors.

 

Per conèixer més i veure una mica del que hem anat fent en aquest àmbit (materials docents, activitats, etc.) podeu fer clic en aquest enllaç o a la imatge de dalt. Enjoy it!