documents

Documents referents al Pla d'Acció Tutorial
Fitxer PAT-FP-D01v01
Acta d'elecció de delegat
Fitxer PAT-FP-D02v01
Justificant d'assistència a examen
Fitxer PAT-FP-D03v01
Justificant d'assistència per vaga d'alumnes