Institut Puig Castellar

per El Puig darrera modificació 2023-05-14T02:14:16+02:00

ActualitatAgenda


  El Puig Avui


970 Estudiants
478 Estudiants
ESO
142 Estudiants
Batxillerat
350 Estudiants
FP
90 Professors
6 Personal
d'administració
i serveis
4 Línies
ESO
3 Línies
Batxillerat
4 Modalitats
Batxillerat
5 Cicles
Formatius
2 CCFF
Administració
i gestió
3 CCFF
Informàtica i
comunicacions

Selectivitat 2022

100%Aprovats
1Menció esp.
7,3Nota mitjana
23%Més d'un 8
63%Més d'un 7