DEURES PER MATÈRIES ALUMNES ESO

Us recomanem que, mentre es mantingui tancat l'Institut, realitzeu els deures que publiquem a continuació:
1 ESO

CATALÀ

Català 1D

NOVA FEINA CATALÀ 1D

NOVA FEINA CATALÀ 1A I 1B

MÉS FEINA NOVA CATALÀ 1A I 1B

CASTELLÀ

Nous deures castellà

MATEMÀTIQUES
ANGLÈS

SOCIALS 1A I 1C

SOCIALS 1B, 1D I 1E

NATURALS
TECNOLOGIA

DIBUIX

1B I 1D

NOVA FEINA 1B I 1D

LÀMINA STORYBOARD EXEMPLE

LÀMIA STORYBOARD PER TREBALLAR

1A, 1C I 1E

Enunciat de la làmina: composició lliure amb formes geomètriques

AULA ACOLLIDA

RELIGIÓ

NOVA FEINA RELIGIÓ

EDUCACIÓ FÍSICA

RECOMANACIONS EDUCACIÓ FÍSICA

MÚSICA 1B I 1D

MÚSICA 1A, 1C I 1E

2 ESO

CATALÀ

NOUS DEURES CATALÀ 2B I 2E

CASTELLÀ

2A I 2B

2C I 2D

2E

Gregueries

NOVA FEINA CASTELLÀ

MATEMÀTIQUES

ANGLÈS

NOUS DEURES ANGLÈS 2E

FÍSICA I QUÍMICA

Hi ha nova feina de física i química al moodle, amb dates de lliurament

TECNOLOGIA

DIBUIX

2A

2B

2C

2D

2E

NOVA FEINA 2A I 2C

FITXA CLIPMETRATGE

SOCIALS

RELIGIÓ

2A I 2C

2D

NOUS DEURES 2A I 2C

NOUS DEURES 2D

AULA D'ACOLLIDA
OPTATIVA LECTURA 2 TRIMESTRE
FRANCÈS 3 TRIMESTRE
CULTURA I VALORS ÈTICS

EDUCACIÓ FÍSICA

RECOMANACIONS EDUCACIÓ FÍSICA

XERRADA: COSSOS PERFECTES?
3 ESO

CATALÀ

MÉS DEURES CATALÀ 3A I 3B

NOUS DEURES MÉS CATALÀ 3A I 3B

Català PDC 3r

NOVA FEINA CATALÀ PDC 3R

NOVA FEINA CATALÀ 3A I 3B

CASTELLÀ

Castellà actualització deures 3A i 3B

Nous deures de castellà tots els grups

MATEMÀTIQUES
ANGLÈS

SOCIALS 3A, 3C I 3E

SOCIALS 3B I 3D

FÍSICA I QUÍMICA

FÍSICA I QUÍMICA 3A I 3C

Hi ha nova feina de física i química al moodle, amb dates de lliurament

NATURALS
TECNOLOGIA
MÚSICA

EDUCACIÓ FÍSICA 3A, 3B, 3D I 3E

EDUCACIÓ FÍSICA 3C

RECOMANACIONS EDUCACIÓ FÍSICA

RELIGIÓ

NOUS DEURES RELIGIÓ

AULA D'ACOLLIDA
EDUCACIÓ PER A LA SALUT 2 TRIMESTRE
FRANCÈS 3 TRIMESTRE
4 ESO COMUNES

CATALÀ

Català 4A i 4C

Català 4D no PDC

NOUS DEURES CATALÀ 4A I 4C

NOUS DEURES CATALÀ PDC

CASTELLÀ

CASTELLÀ PDC

Nous deures castellà tots els grups

MATEMÀTIQUES
ANGLÈS

EDUCACIÓ FÍSICA 4B I 4C

EDUCACIÓ FÍSICA 4A I 4D

RECOMANACIONS EDUCACIÓ FÍSICA

AULA D'ACOLLIDA

SOCIALS

Nous deures Socials

PROJECTE DE RECERCA

4 ESO OPTATIVES

FÍSICA I QUÍMICA

FÍSICA I QUÍMICA, DEURES PART 2

TECNOLOGIA
CAAP
INFORMÀTICA I OFIMÀTICA
BIOLOGIA I GEOLOGIA

LLATÍ

Nous deures llatí

CULTURA CLÀSSICA

RELIGIÓ

NOVA FEINA RELIGIÓ

ENGLISH + AMPLIACIÓ
ENGLISH REFORÇ
FRANCÈS
VISUAL I PLÀSTICA

CULTURA I VALORS ÈTICS

NOVA FEINA DE CULTURA I VALORS ÈTICS

ECONOMIA I EMPRENEDORIA