L'IES Puig Castellar, centre de l'IOC

L'IES Puig Castellar, centre col·laborador de l'Institut Obert de Catalunya des del curs 2007-2008

IES Puig Castellar, IOC

L'IES Puig Castellar, com a centre col·laborador de l'Institut Obert de Catalunya, ofereix la possibilitat d'estudiar el Batxillerat a distància (modalitats: arts, ciències de la naturalesa i de la salut, humanitats i ciències socials i tecnologia).

Model pedagògic

Es tracta d'un model d'ensenyament a distància centrat en l'estudiant i que utilitza les tecnologies de la informació i la comunicació per estructurar la formació.

Aquest model es basa en:

 • l'atenció personalitzada
 • l'aprenentatge compartit
 • el material didàctic
 • l'entorn d'aprenentatge
 • l'avaluació continuada

 

Qui hi pot estudiar?

 • Les persones més grans de 18 anys que, per circumstàncies diverses, no poden assistir a un centre presencial.
 • Les persones entre 16 i 18 anys que acreditin trobar-se en alguna de les circumstàncies següents:
  • Viure lluny d'un centre d'ensenyament, fins i tot a l'estranger
  • Tenir alguna discapacitat
  • Formar part de col·lectius especials: esportistes, músics...
  • Treballar
  • Altres circumstàncies, que hauran de ser valorades per la direcció del centre

Matrícula

 • Els terminis de matrícula són els següents:
  • Per al 1r semestre: del 18 de juny al 4 de juliol, i de l'1 al 7 de setembre de 2008.
  • Per al 2n semestre: del 13 al 19 de desembre de 2008, i del 7 al 17 de gener de 2009.
  • El preus de la matrícula són els següents:
   • Fins a 2 matèries: 31 € per semestre.
   • Més de 2 matèries: 56 € per semestre.
   • Assegurança escolar obligatòria: 1,12 €.

Documents que caldrà aportar:

  • 3 fotografies (tipus carnet)
  • 2 fotocòpies del DNI, o passaport, o targeta de residència.
  • Certificat de notes del curs anterior (només alumnes nous)
  • Resguard d'ingrés d'haver pagat la matrícula.

Més informació:

 • A l'IES Puig Castellar, tf. 93 3 91 61 11
 • Correu electrònic: iespuigcastellar@xeill.net