Conflictes i desequilibris derivats d'activitats clandestines

per Institut Puig Castellar darrera modificació 2023-02-05T19:33:14+02:00

DEPARTAMENT
Ciències Socials
QUÈ FAREM

CONTINGUTS

En aquest bloc s'analitzarà com a partir dels desajustos del sistema capitalista s'ha generat una sèrie d‟economies clandestines que permeten generar riqueses fora del control de l'aparell estatal, un estat que s'empobreix en una bretxa entre les taxes de productivitat i la realentització de la producció.

PUNTS CLAU- APUNTS(20%)

LECTURES PRINCIPALS (25%) (orientatives)

LECTURA PRINCIPAL: El capital al segle XXI. Thomas Piketty.

LECTURA: “El capital al segle XXI”. Passat i present de la desigualtat a l'era del capitalisme. Raimundo Cuesta

LECTURA: La moda neoliberal: El retorn dels tallers clandestins de costura

LECTURA: La Guerra contra les Drogues: Desperdiciant milers de milions de dòlars i soscavant les economies

ESTAT DE LA QÜESTIÓ (15%)

A: El paradigma de Nàpols. El quart món

  1. El cas africà: Del trànsit de diamants al trànsit de persones
  2. Les guerres de l'Opi i el paper de l'Afganistan

EXAMEN-CONCLUSIONS (40%)

Conclusió: Com podem fomentar una veritable revolució social que eviti les activitats clandestines?

BLOCS TEMÀTICS

La desigualtat com a símptoma socials

Deslocalització industrial (1991-2002)

El deute públic amb l’endeutament com a mitjà de creixement (1991-2020)

La inflació del 2022

El paper de l’Estat i les democràcies

CRITETIS I ACTIVITATS D'AVALUACIÓ

PUNTS CLAU-APUNTS (Asistencia i participació) (20%)

LECTURES PRINCIPALS (25%)

ESTAT DE LA QÜESTIÓ (15%)

EXAMEN-CONCLUSIONS (40%)

No es pot aprovar si no es lliura tot.