El periódico del Puig

per Institut Puig Castellar darrera modificació 2023-02-05T19:49:12+02:00

DEPARTAMENT
Llengua i literatura castellana
QUÈ FAREM
Elaborar una publicació periòdica de pertinença al centre.
BLOCS TEMÀTICS
  • Fanzineologia i autopublicació
  • Propòsit i audiència
  • Formació d’un equip editorial
  • Les seccions del diari
  • Mida i format de la publicació.
  • Investigació i històries de comunitat
  • Tipologies textuals
  • Maquetació
  • Màrqueting i difusió
CRITETIS I ACTIVITATS D'AVALUACIÓ

S’avalua la capacitat de treball cooperatiu (20%), les habilitats de recerca i documentació (30%) i  la redacció i creació d’articles de la publicació periòdica (producte final, 50%), així com l’aplicació pràctica dels coneixements teòrics impartits. Els textos poden estar redactats en castellà, català, anglès, francès o qualsevol llengua d’origen amb traducció al castellà o català.