Matemàtiques aplicades

per Institut Puig Castellar darrera modificació 2023-02-05T19:51:27+02:00

DEPARTAMENT
Matemàtiques
QUÈ FAREM
Combinatòria, anàlisi, aritmètica
BLOCS TEMÀTICS
  1. Binomi de Newton i combinatòria
  2. Inequacions i programació lineal
  3. Matemàtiques comercials
CRITETIS I ACTIVITATS D'AVALUACIÓ

La nota trimestral s’obtindrà de la següent manera:

 

25%: Actitud, treball a l’aula i deures

75%: Mitjana dels exàmens parcials