Sistema nerviós i aparell locomotor. Afeccions

per Institut Puig Castellar darrera modificació 2023-02-05T18:35:44+01:00

DEPARTAMENT
Biologia i Geologia
QUÈ FAREM
A partir de la revisió de la funció de relació, parlarem de malalties relacionades amb aspectes motors que dificulten la independència dels individus que les pateixen. Així mateix, es tractaran temes bioètics relacionats amb la selecció d’embrions, teràpies gèniques,...
BLOCS TEMÀTICS
  • Revisió de la funció de relació. El sistema nerviós i l’aparell locomotor.
  • Vies motores del cos. De la neurona a la contracció muscular.
  • Malalties i afeccions.
CRITETIS I ACTIVITATS D'AVALUACIÓ

Respecte els criteris d’avaluació, s’hauran de demostrar capacitats de treball individual i en equip i agilitat en l’ús de la tecnologia, tant pel que fa a la búsqueda d’informació com en la presentació de resultats, tractament de dades,...

Una part dels criteris s’acordaran en grup segons els projectes que sorgeixin, que han de ser producte de les motivacions de cada grup, i per aquest motiu, no es poden concretar aquí.

Pel que fa a les activitats, hi haurà lectures d’articles científics i activitats de comprensió i reflexió, debats, cerca d’informació, i segons el repte que sorgeixi, pràctiques adaptades o alguna xerrada, visita,...