Se buscan jóvenes aventureros y motivados: Mundus ofereix experiències internacionals i intercanvis Erasmus +

 

L'Institut Puig Castellar ha firmat uns acords per formalitzar un consorci amb la associació Mundus. La associcó Mundus és una ONG dedicada a la promoció de experiènices internacionals. Mundus ofereix una multitut de programes internacionals de tot tipus des de experiències de curta o llarga duració.Hi prodreu trobar programes de pocs dies de duració fins a programes que duren gairebé 1 any.

Basicament hi ha dos tipus de programes: