Avaluació educació secundària obligatòria 4t d’ESO Curs 2021-2022

per Institut Puig Castellar darrera modificació 2022-02-25T00:34:43+02:00

La prova de quart d'ESO avalua les competències i coneixements bàsics que l'alumnat ha d'haver adquirit en la competència comunicativa lingüística, en la competència cientificotecnològica i en la competència matemàtica. Aquesta prova externa, que elabora i organitza el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, té un caràcter formatiu i orientador per als centres, i vol ser una eina per impulsar la millora global del sistema educatiu català.

L'horari de les proves és el següent:

horaris.JPG

Informació per a l’estudiant

Informació per a les famílies