Llibres de text

per elpuig — darrera modificació 2020-04-24T20:18:58+02:00
Relació dels llibres de text per al curs 2012-2013

Llibres de text

Curs 2012-2013

Els llibres de text de l'ESO d'aquest curs (2012-2013) procedeixen del programa de llibres socialitzats del nostre institut, programa gestionat per l'AMPA amb la col·laboració de les famílies, l'alumnat i el professorat del centre. Com que els llibres són una eina d'estudi i d'aprenentatge, s'han de fer servir amb cura i estimació. Malgrat ser gratuïts, els llibres són del centre per a ús de tot l'alumnat i, en acabar el curs, s'han de retornar en bon estat d'ús. Els llibres de text de l'ESO es lliuraran als alumnes el primer dia de classe (12 de setembre per a 1r d'ESO i 13 de setembre per a 2n, 3r i 4t).

1r d'ESO

 • LENGUA CASTELLANA: Lengua castellana y literatura. Ed. Teide.
 • LLENGUA CATALANA: Nou Estímul. Ed. Barcanova.
 • ANGLÈS: Voices. Ed. McMillan.
 • CIÈNCIES SOCIALS: Polis. Ed. Vicens Vives.
 • MATEMÀTIQUES: Matemàtiques de 1r nou. Ed. Barcanova (autors: Colera, Gaztelu, Guzmán i García).
 • CIÈNCIES DE LA NATURALESA: Biologia i geologia. Ed. Casals.
 • TECNOLOGIA: Tecnologia 1 (sèrie Projecte FLUVIÀ). Ed. McGraw-Hill.
 • MÚSICA: Tempo s. XXI. Música-1. Ed. Casals. Estat: A, B, C.

 

2n d'ESO

 • LENGUA CASTELLANA: Lengua castellana y literatura. Ed. Teide.
 • LLENGUA CATALANA: Estímul 2. Ed. Barcanova.
 • ANGLÈS: Voices. Ed. McMillan.
 • MATEMÀTIQUES: Matemàtiques de 2n nou. Ed. Barcanova (Colera, Gaztelu, Guzmán y García).
 • CIÈNCIES SOCIALS: Polis. Editorial Vicens Vives.
 • FÍSICA I QUÍMICA: Física i Química1 i 2. Ed. Text-La Galera.
 • TECNOLOGIA: Tecnologia 2 (sèrie Astrolabi). Ed. McGraw-Hill. Nova edició.

 

3r d'ESO

 • LENGUA CASTELLANA: Lengua castellana y literatura. Ed. Teide.
 • LLENGUA CATALANA: Nou Estímul. Ed. Barcanova. .
 • ANGLÈS: Voices. Ed. McMillan.
 • MATEMÀTIQUES: Matemàtiques de 3r nou. Ed. Barcanova (Colera, Gaztelu, Guzmán y García).
 • MÚSICA: Tempo s. XXI. Música 2. Ed. Casals.
 • CIÈNCIES SOCIALS: Polis. Editorial Vicens Vives.
 • TECNOLOGIA: Tecnologia 3 (sèrie Projecte FLUVIÀ). Ed. McGraw-Hill.
 • CIÈNCIES DE LA NATURALESA: Biologia i Geologia 3r ESO. Ed. Santillana. Projecte La Casa del Saber.
 • FÍSICA I QUÍMICA: Física i Química 3. Ed. Text. La Galera.

 

4t d'ESO

 • LENGUA CASTELLANA: Lengua castellana y literatura. Ed. Teide.
 • LLENGUA CATALANA: Estímul 4. Ed. Barcanova.
 • ANGLÈS: Voices. Ed. McMillan.
 • MATEMÀTIQUES: Matemàtiques de 4t nou. Ed. Barcanova (Colera, Gaztelu, Guzmán i García).
 • CIÈNCIES SOCIALS: Polis. Ed. Vicens Vives.

OPTATIVES:

 • TECNOLOGIA: Tecnologia 4 (sèrie Astrolabi). Ed. McGraw-Hill. Nova edició.
 • FISICA I QUÍMICA. Ed. Galera.
 • BIOLOGIA. Ed. Casals
 • MÚSICA. Ed. McGraw-Hill
 • LLATÍ. Lingua Latina de Hans H. Orberg

.[Veure llistat de llibres de batxillerat.]

[Veure llistat de llibres de cicles formatius.]

[Tornar a la pàgina principal d'aquesta secció.]