Activitats educatives

Sortides de convivència, visites culturals, xerrades, cinema, teatre, festivals, Sant Jordi, petites investigacions, etc.
Festivals

Comentaris i fotografies de festes i festivals organitzats al nostre institut

Cinema

Comentaris de pel·lícules

Música

Comentaris d'audicions, concerts i altres activitats musicals

Sant Jordi

Comentaris i fotografies de la Diada de Sant Jordi

Teatre

Comentaris i fotografies de diferents representacions teatrals

Intercanvis

Projectes, fotografies i comentaris d'intercanvis amb alumnes d'altres països

Articles

Articles i textos d'exposició, anàlisi i opinió publicats a la revista Sota el cel del Puig

Exposicions

Comentaris de visites a diferents exposicions

Conferències

Comentaris d'algunes de les conferències que s'han realitzat a l'institut

Escoles

Activitats organitzades al nostre institut per a les escoles de Santa Coloma

Esports

Textos sobre diferents activitats esportives

Currículum

Activitats relacionades amb el currículum

Literària

Poemes, narracions i altres textos literaris

Ciutadania

Activitats de reflexió i pràctiques solidàries i d'educació per a la ciutadania

Vida escolar

Activitats i pràctiques diverses a l'institut

Activitats educatives

Activitats realitzades pels alumnes: sortides de convivència, visites culturals, xerrades, cinema, teatre, festivals, Sant Jordi, petites investigacions, etc.