Ciutat

Notícies i comentaris sobre diferents aspectes, festes i serveis de la vida local
Fòrum Grama

Articles d'alumnes i professors del Puig publicats a les pàgines d'aquesta revista històrica de Santa Coloma

La Santa Coloma turística, treball de final de curs

La iniciativa de la campanya La Santa Coloma turística, engegada per l'ACI i que ha servit de motor per promoure un concurs digital, ha servit també als alumnes del nostre institut per fer diferents treballs escolars

Viatges

Textos i fotografies de viatges escolars

Viure a Santa Coloma

Informació i comentaris sobre activitats de l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament de Santa Coloma

Síndic local

Xerrada del Síndic local sobre drets i deures de la ciutadania

Colomari

Notícies d'activitats culturals a la nostra ciutat