Llibres digitals

Informació sobre els llibres digitals, articles d'opinió, comentaris, enllaços, protocol d'ús, calendari d'implantació del projecte 1x1, recomanacions didàctiques, etc.

Llibres digitals

 

Presentació del Projecte EduCAT 1x1 (desplegament exploratori del model 1:1 i dels llibres de text en format digital).

Recursos 1x1: espai Moodle del Centre de Recursos del Professorat de Santa Coloma.


Notícies, reportatges i altres textos informatius:


Articles i textos d'opinió:


Desplegament del projecte a Santa Coloma de Gramenet.

Desplegament del projecte a l'Institut Puig Castellar: