Incripcions obertes del 24 al 27 de febrer a les prova per a l'obtenció dels certificats dels nivells intermedi i avançat de diversos idiomes. Convocatòria ordinària.

Prova per a l'obtenció dels certificats dels nivells intermedi i avançat de diversos idiomes.

 

El Departament d'Ensenyament organitza la convocatòria ordinària de les proves del curs 2015-2016 per a l'obtenció dels certificats següents:

 • nivell intermedi (corresponent a 390 hores lectives i al nivell B1 del Consell d'Europa),
 • nivell avançat (corresponent a 650 hores lectives i al nivell B2 del Consell d'Europa) i
 • nivell C-1

 

Calendari

 • Inscripció: del 24 de febrer (a partir de les 9 h) fins al 27 de febrer de 2015
 • Termini per pagar la taxa d'inscripció: fins al 2 de març de 2015, abans de les 22 h
 • Publicació de la llista provisional de persones inscrites: a partir del 10 de març de 2015
 • Data límit per comunicar (al telèfon 012 o al Departament d'Ensenyament) errades en les dades de la inscripció: 13 de març de 2015
 • Data límit per comunicar (al Departament d'Ensenyament) errades en les dades personals: 13 de març de 2015
 • Termini per presentar la documentació al centre: un cop s'ha pagat la taxa fins al 18 de març de 2015
 • Publicació de la llista definitiva de persones inscrites: a partir del 20 de març de 2015
 • Dates i horaris de les proves
 • Publicació dels resultats de les proves: 26 de juny de 2015
 • Termini per presentar reclamacions: des de la publicació dels resultats fins al 29 de juny de 2015 (a les 12 h)