Diari de dues alumnes a Polònia

Aquest és el testimoni del Erasmus de 2 alumnes a Polònia. Gràcies al Xavi Cruz, càmera i  professor de Gestió Administrativa tenim el seu testimoni.

http://elpuig.xeill.net/el-centre/erasmus/noticies/2015-2016/Polonia.mp4