Incripcions obertes del 8 al 11 de Març a les proves per a l'obtenció dels certificats dels nivells intermedi i avançat de diversos idiomes. Convocatòria ordinària.

El Departament d'Ensenyament organitza la convocatòria ordinària de les proves del curs 2015-2016 per a l'obtenció dels certificats següents:

 • nivell intermedi (corresponent a 390 hores lectives i al nivell B1 del Consell d'Europa),
 • nivell avançat (corresponent a 650 hores lectives i al nivell B2 del Consell d'Europa) 
 • i nivell C1

Calendari

 • Inscripció: del 8 de Març (a partir de les 9 h) fins al 11 de Març del 2016
 • Pagament de la taxa: fins al 14 de març de 2016 (abans de les 22 h)
 • Termini: del 8 de març (a partir de les 9 h) fins a l’11 de març de 2016
 • Pagament de la taxa: fins al 14 de març de 2016 (abans de les 22 h)
 • Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 29 de març de 2016
 • Data límit per comunicar errades en les dades personals: 1 d’abril de 2016
 • Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos fins al 6 d’abril de 2016
 • Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 8 d’abril de 2016

Horaris de les proves

 

Les proves per a tots els idiomes es porten a terme a les 16 h però cal ser-hi a les 15.30 h, excepte la d'espanyol per a estrangers que es fa a les 10 h però cal ser-hi a les 9.30 h.

Certificat de nivell intermedi:

- Alemany: 3 de juny de 2016
- Anglès: 31 de maig de 2016
- Àrab: 6 de juny de 2016
- Coreà: 6 de juny de 2016 
- Espanyol per a estrangers: 7 de juny de 2016
- Èuscar: 24 de maig de 2016
- Francès: 1 de juny de 2016
- Grec: 7 de juny de 2016
- Italià: 2 de juny de 2016
- Japonès: 6 de juny de 2016
- Neerlandès: 30 de maig
- Portuguès: 1 de juny de 2016
- Rus: 2 de juny de 2016
- Xinés: 8 de juny de 2016

Certificat de nivell avançat

- Alemany: 13 de juny de 2016 
- Anglès: 10 de juny de 2016
- Àrab: 14 de juny de 2016
- Espanyol per a estrangers: 13 de juny de 2016 
- Èuscar: 14 de juny de 2016
- Francès: 9 de juny de 2016
- Grec: 24 de maig de 2016
- Italià: 8 de juny de 2016
- Japonès: 14 de juny de 2016
- Neerlandès: 9 de juny de 2016
- Portuguès: 8 de juny de 2016
- Rus: 15 de juny de 2016
- Xinés: 13 de juny

Certificats de nivell intermedi, avançat, C1 i C2 de català per a no catalanoparlants (només alumnes oficials)

- Certificat de nivell intermedi: 1 de juny de 2016
- Certificat de nivell avançat: 6 de juny de 2016
- Certificat de nivell C1: 8 de juny de 2016
- Certificat de nivell C2: 13 de juny de 2016

Certificat de nivell C1

- Anglès: 18 de maig de 2016
- Alemany i francès: 19 de maig de 2016