Proves per a l'obtenció dels certificats dels nivells intermedi, avançat i C1 d'anglès. Del 23 al 27 de Novembre.

La generalitat obre un nou termini per a les proves lliures d'idioma. Els certicats d'anglès s'acustumen a acabar en qüestió d'hores.

  • Termini: del 23 de novembre (a partir de les 9 h) fins al 27 de novembre de 2015
  • Pagament de la taxa: fins al 30 de novembre de 2015 (abans de les 22 h)

Més informació: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/convocat-extraord-idiomes/