Publicades les ajudes Erasmus del MEC

per Roger Borrell darrera modificació 2020-03-25T19:27:10+02:00

Fins els 23 d'abril els estudiants que vulguin optar per una ajuda a la mobilitat, per tal de fer pràctiques o estudiar a l'estranger, a més a més de presentar la sol·licitud a l'institut, poden fer-ho també a través del MEC utilitzant el següent enllaç amb clau d'accés erasmus:

https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=529

A totes les persones que hi poden estar interessades és molt important que es llegeixin atentament les bases reguladores de la convocatòria que estan al següent enllaç :

http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/03/pdfs/BOE-A-2014-3572.pdf

i rectificacions:

http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/04/pdfs/BOE-A-2014-3617.pdf

Per dubtes us podeu dirigir a erasmus.sgu@mecd.es

Es pot demanar l'ajuda Erasmus a través de l'institut o a través del MEC, però en cas que s'obtinguessin les dues l'estudiant ha de renunciar a  una d'elles.