PREINSCRIPCIÓ PER A L'ESO

per El Puig darrera modificació 2020-03-25T16:58:03+01:00

https://pbs.twimg.com/media/DakQhBTW0AA1ydz.jpg:largeHorari de secretaria:

De dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 i dilluns de 15:00 a 16:30.

Documentació a aportar:

Obligatòria per a tothom:

  • Sol·licitud de preinscripció (o impressió de la sol·licitud que s'ha enviat per Internet) i, a més a més: Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o la nena, si se'n disposa.

 

Optativa:

Només per a les persones que al·leguen el compliment d'un o més criteris de prioritat. Per a aquesta documentació consulteu aquesta adreça: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/documentacio/

Més informació a: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/info-general/