Visita al Sincrotró Alba

per El Puig darrera modificació 2020-03-25T18:15:17+01:00

El passat dia 2 de març alumnes de 4 d'ESO i del 101 del nostre centre van visitar el Sincrotró Alba, uns dels 50 sincrotrons que hi ha al món. El sincrotró és l'accelerador de partícules (al cas d'Alba són electrons) que està situat a Cerdanyola del Vallès. Vam poder veure la seva estructura, el seu funcionament, i investigacions que s'estan duent a terme tant en el camp de la física, com en el de la tecnologia i la biologia, pel que fa a l'anàlisi de petites dimensions com estructures cristal·lines, nous materials i mostres biològiques.

L'estructura circular del sincrotró aconsegueix accelerar els electrons mitjançant uns electroimants acceleradors i d'altres conductors (per fer que la seva trajectòria sigui circular) fins a velocitats molt properes a la llum. A les línies se selecciona la longitud d'ona que interessa per a cada experiment. La llum del sincrotró il·lumina la mostra que s'ha d'analitzar i un detector recull la imatge generada.

Després ha de ser interpretada, per la qual cosa s'emmagatzema en un ordinador.