AIF

per Adrià darrera modificació 2020-03-25T16:35:32+01:00

Administració i Finances /

Administración y Finanzas /

Administration and Finance

Mòdul professional /

Módulo Profesional /

Professional subject:

ECTS

(hores)

Idiomes /

Idiomas /

Languages

Gestió de la documentació jurídica i empresarial /

Gestión de la documentación jurídica y empresarial. /

Legal and Business Documentation Management

6

Català / Español / English

Recursos humans i responsabilitat social coporativa /

Recursos humanos y responsabilidad social corporativa. /

Human Resources and Corporate Social Responsibility

6

Català / Español

Ofimàtica i procés de la informació /

Ofimática y proceso de la información. /

Office Automation and Information Process

12

Català / Español / English

Procés integral de l'activitat comercial /

Proceso integral de la actividad comercial.

Integral Commercial Process

11

Català / Español / English

Comunicació i antenció al client /

Comunicación y atención al cliente.

Costumer Service and Communication

12

Català / Español

Anglès /

Inglés /

English

7

English

Gestió de recursos humans /

Gestión de recursos humanos.

Human Resources Management

6

Català / Español

Gestió financera /

Gestión financiera. /

Financial management

7

Català / Español / English

Comptabilitat i fiscalitat /

Contabilidad y fiscalidad.

Accounting and Taxation

7

Català / Español

Gestió logística i comercial /

Gestión logística y comercial.

Commercial and Logistic Management

6

Català

Simulació empresarial /

Simulación empresarial. /

Enterprise Simulation

8

Català / Español / English

Projecte d'administració I finances /

Proyecto de administración y finanzas. /

Final Project

5

Català / Español / English

Formació i orientació laboral /

Formación y Orientación Laboral.

Job Training and Counselling

5

Català / Español / English

Formació en centres de treball /

Formación en Centros de Trabajo /

Traineeship

22

(350h)

 

Total

120

(2000)