Pla d'emergència

per Marcos Alcocer Gil darrera modificació 2020-03-25T17:37:14+02:00
Guia de l'alumne CCFF: Pla d'emergència

PLA D’EVACUACIÓ. INSTRUCCIONS PER L’ALUMNAT

1.     Alumnes: A l’aula,

 • Hauran d'anar a la seva aula si quan sona l'alarma són fora de classe, a la seva planta.
 • Hauran d'anar a l'aula més pròxima i incorporar-se a un grup si quan sona l'alarma són en una planta que no és la seva; quan arribin al punt de concentració, hauran de buscar el grup de la seva classe.
 • Hauran de deixar els objectes personals i evacuar l'aula amb tranquil·litat; de pressa, però sense córrer, sense tornar mai enrere.
 • Hauran de posar-se en fila índia, darrere del delegat / de la delegada de classe, que farà de guia, el / la professor / a serà l’últim / a a sortir de classe.

 

2.     Vies d'evacuació: Segons l’itinerari adjunt.

3.     Recordeu:

 • S'utilitzaran les sortides habituals de l'edifici i les d'emergència. No es consideren sortides les finestres, portes de terrasses, patis interiors, etc.
 • No s'han d'usar els ascensors ni els muntacàrregues.
 • Quan sentiu el senyal d'alarma, deixeu el que estigueu fent, sortiu de pressa, però      sense córrer, i tanqueu les portes i les finestres a mesura que les aneu deixant enrere.
 • Si hi ha fum i no podeu sortir, confineu-vos, feu-vos veure per la finestra. Cobriu els orificis de ventilació i les escletxes per on pugui entrar el fum amb draps molls.
 • S'hauran de deixar els objectes personals, i no s'haurà de tornar mai enrere a buscar companys, germans o altres persones.

 

ALARMA:

1 m

5 s

1 m

5 s

1 m

(/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\)

 

(/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\)

 

(/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\)

 

PROTOCOL: 

 1. Els conserges donaran l’alarma i obriran portes, etc.
 2. S’evacuarà el gimnàs, el bar i la Sala d’actes per les portes  del darrera.
 3. S’evacuarà la planta baixa per les portes davantera i laterals segons correspongui.
 4. S’evacuarà la primera planta.
 5. S’evacuarà la segona planta
 6. S’evacuarà la tercera planta