Orientació Acadèmica i Professional

 

ORIENTACIÓ ACADÈMICA

 

Ventall de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior

A continuació, podràs consultar tots els cicles tant de Grau Mitjà com de Grau Superior que s'imparteixen a diferents centres de les comarques de Barcelona:

Cicles Formatius GM i GS a Barcelona Comarques

En cadascun d'ells, podràs cercar els requisits d'accés i el pla d'estudis, entre altra informació.

Des de l'Institut Puig Castellar, volem presentar-te els Cicles Formatius de Grau Mtjà i Superior que s'imparteixen en aquest centre, i que els tens a la nostra pàgina web, punxant aquest enllaç:

Cicles Formatius impartits al Puig

Tenen accés directe a aquest cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

  • Títol de batxillerat,
  • Títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
  • Superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
  • Superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
  • Títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
  • Qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
  • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Curs específic d'accés als cicles de Grau Mitjà

Aquests estudis permeten a les persones que el superen l'accés directe als cicles de grau mitjà de formació professional inicial. Troba més informació a: 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/acces-cicles/gm/

Proves accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior
i curs de preparació per a la incorporació als cicles de Grau Superior

Proves accés CFGM

Proves accés CFGS

Per a més informació sobre el curs de preparació per a cicles de Grau Superior: http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/acces-cicles/curs-preparacio-gs/

Preinscripció a Cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior

Preinscripció

En aquest enllaç podràs observar els terminis per al curs 20/21:

Cicles Formatius de Grau Mitjà: primera quinzena de maig de 2020

Cicles Formatius de Grau Superior: segona quinzena de maig de 2020

Jornades portes obertes UNIVERSITATS

Si enguany acabes un CFGS i estàs pensant en seguir la teva formació acadèmica a la Universitat, et serà d'ús anar consultat a cada Universitat quins períodes de temps obre les seves portes per tal d'informar-te sobre els estudis i opcions que t'interessen:

https://stublogs.com/2019/11/20/jornades-de-portes-obertes-2020-a-les-universitats-de-catalunya/

 

PAU

Proves d'accés a la Universitat, tota la info en aquest enllaç:

PAU

Jornades portes obertes UOC 

Si tens la idea de compaginar els teus estudis universitaris amb la feina, potser t'interessa estudiar un GRAU a distància: informa't a la UOC:

Sessions informatives UOC

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL

 

Sortides professionals Cicles Formatius de Grau Mitjà

Gestió Administrativa:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles/gm/admin-gestio/?p_id=49&estudi

 Sistemes Microinformàtics i xarxes: 

 http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles/gm/informatica-comunicacions/?p_id=123&estudi

 

Sortides professionals Cicles Formatius de Grau Superior

Administració i Finances

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles/gs/admin-gestio/?p_id=1630&estudi

Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
 
 
Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma