Comunicat del departaments d'FP (Administració i Informàtica) de l'institut Puig Castellar al seu alumnat relatiu a les avaluacions tercera i extraordinària (basada en les instruccions generals del Departament d’Ensenyament):

per admin darrera modificació 2020-04-29T10:58:56+02:00

Tot el professorat d’FP som conscients de les dificultats que tots vosaltres, tant si sou alumnes de Grau Mitjà com de Superior, esteu patint en aquests moments. No obstant, us demanem, dins de les vostres possibilitats, que participeu de les activitats que els diferents professors hem preparat i que seguiu les indicacions que us estem fent arribar per tal de fer front a aquesta situació excepcional i poder finalitzar el curs amb el nombre màxim de competències assolides (ja sigui per continuar els estudis l’any vinent o bé incorporar-se al mercat de treball si es dóna el cas). En aquest sentit, no deixarem d'animar-vos per a què seguiu treballant tot el que calgui, per aprendre el màxim possible i per a què us sentiu ben orgullosos del que haureu aconseguit.

Dit això, us volem informar sobre diversos temes més concrets que pensem que us poden estar preocupant força aquests dies:

  • L'avaluació de les UFs començades abans del confinament (però sense haver finalitzat en aquell moment) es basarà tant en la feina feta fins el moment de l’aturada presencial com en la feina feta durant el confinament (a partir de les activitats proposades pel professor de cada matèria).
  • L'avaluació de les UFs començades després del confinament es basarà en la feina feta durant aquest període no presencial (a partir igualment de les activitats proposades pel professor de cada matèria) encara que també es tindrà en compte la feina realitzada durant les UFs anteriors del mateix mòdul cursades abans de l'aturada. També es valoraran les circumstàncies personals de l'alumnat derivades de la situació excepcional en què ens trobem; en aquest sentit, en el cas que aquestes circumstàncies impedeixin, total o parcialment, el seguiment dels ensenyaments, l'alumnat n'hauria d'informar al professorat o/i el tutor.
  • El calendari inicialment previst pel final de curs es manté inalterat. Les dates concretes es poden veure aquí (https://elpuig.xeill.net/el-centre/cicles-formatius/calendari). En concret, destaquem els dies de tribunals de crèdit de síntesi/projecte, que són els dies 2 i 3 de juny (això només afecta als alumnes de segon i ja rebreu les instruccions pertinents al seu moment) i, sobretot, els dies d'exàmens de l'avaluació extraordinària (les anomenades "recuperacions"), que van del 4 al 11 de juny. No obstant, en previsió de que aquests dies encara no poguem assistir presencialment al centre i, per tal de poder fer efectiva l'avaluació extraordinària en les condicions més òptimes, el professorat us proposarà les tasques que consideri oportunes per fer-les durant el confinament i així poder assolir d'aquesta manera les competències i aprenentatges curriculars que no van ser assolits al seu moment.

    Salutacions.