PROVES ANUALS PER OBTENIR EL TÍTOL DE GRADUAT D'ESO

per El Puig darrera modificació 2020-03-25T17:57:45+02:00

Aquestes proves permeten obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria al mateix institut on es va cursar el 4t.d'ESO, si no es va obtenir el títol llavors.

Quines són les condicions per poder presentar-s'hi?

Per poder-se presentar a les proves s'han de complir els requisits següents:

  • Tenir almenys 18 anys o complir-los durant l'any 2018
  • Haver finalitzat l'educació secundària obligatòria (ESO) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries suspeses
  • Haver finalitzat el 4t d'ESO l'any 2016 o el 2017.

 

On es faran les proves?

Les proves es faran al mateix institut.

Per saber el contingut de les proves i els criteris d'avaluació, consulteu en la web de l'institut els departaments corresponents a les matèries de què us heu d'examinar: elpuig /departaments. També us podeu posar en contacte personal amb els Caps de Departament, acudint a l'institut.

Inscripció.

En el centre educatiu corresponent entre el dia 1 i el 14 de febrer (consulteu l'horari de secretaria)

Entre el dia 27 de febrer i l'1 de març ha de consultar el calendari de les proves (que es realitzaran durant el mes de març) i les llistes d'admesos i exclosos.

El dia de la prova cal identificar-se amb el DNI, NIE, passaport o altre document identificatiu oficial en vigor.

Les qualificacions es publicaran al tauler d'anuncis del centre deu dies lectius després de les proves.

Podeu trobar més informació aquí: proves per a obtenir el títol de graduat d'ESO