PE03

per Gestió Qualitat darrera modificació 2020-03-25T19:32:52+02:00
Procediments corresponents a PE03 Desenvolupar i Revisar el Sistema de Gestió
PE03.1
per Gestió Qualitat — darrera modificació 25/03/2020 18:32

Elaborar i revisar el sistema de gestió de la qualitat

PE03.1.2
per Gestió Qualitat — darrera modificació 25/03/2020 18:32

Revisar anualment el sistema de gestió de la qualitat

PE03.2
per Gestió Qualitat — darrera modificació 25/03/2020 18:32

Planificar les eines de Gestió de la Qualitat

PE03.2.3
per Gestió Qualitat — darrera modificació 25/03/2020 18:32

Planificar les auditories i altres activitats de la Comissió de qualitat