PE04

per Gestió Qualitat darrera modificació 2020-03-25T19:32:59+02:00
Procediments corresponents a PE04 Elaborar i revisar el Projecte Curricular dels CCFF
PE04.1v00
per Gestió Qualitat — darrera modificació 25/03/2020 18:32

Contextualitzar els cicles formatius i definir criteris d’elaboració i millora del PC de FP

PE04.2v00
per Gestió Qualitat — darrera modificació 25/03/2020 18:32

Planificació i Seguiment de la Programació Curricular dels departaments

PE04.5v00
per Gestió Qualitat — darrera modificació 25/03/2020 18:32

Planificació i Seguiment del Pla d'Aprenentatge Plurilingüístic (Pla APP)

PE04.3v00
per Gestió Qualitat — darrera modificació 25/03/2020 18:32

Planificació i seguiment de l’acció tutorial a la FP