PS27

Procediments corresponents a procés PS27 Gestionar el sistema informàtic
Fitxer PS27.1
Pla de manteniment d’equipament informàtic
Fitxer PS27.2
PS27.2 Gestió de xarxes informàtiques
Fitxer PS27.3
PS27.3 Actualització i millora de programari
docs