Activitats educatives

Activitats realitzades pels alumnes: sortides de convivència, visites culturals, xerrades, cinema, teatre, festivals, Sant Jordi, petites investigacions, etc.