Ciutadania

Activitats de reflexió i pràctiques solidàries i d'educació per a la ciutadania
Burkina Faso

Comentaris d'un vídeo sobre aquest país africà

El meu país d'allà

Projecte de l'ONG Aigua per al Sahel sobre l'ús de les TIC per part dels alumnes nouvinguts

En primera persona

Testimonis personals d'alumnes de famílies immigrants i comentaris de festes d'altres cultures

Els valors

Quins valors tenen els joves del nostre temps? Un debat entre alumnes de 4t tracta de donar una resposta a aquesta pregunta

Fòrum de les cultures

Aportacions dels nostres alumnes a les exposicions de treballs escolars del Fòrum de les cultures 2004