Currículum

Activitats relacionades amb el currículum
Crèdit de síntesi

Pàgina temàtica sobre el crèdit de síntesi i les proves de competències bàsiques

El taller

Els alumnes del grup de diversitat parlen de la seva experiència