Cinema

Comentaris de pel·lícules
Barrio

Comentaris d'aquesta pel·lícula

Pel·lícules

Comentaris dels alumnes sobre pel·lícules i vídeos

Vidocq

Comentari d'aquesta pel·lícula

A Christmas Carol

Comentaris d'una pel·lícula basada en el relat Cançò de Nadal de Charles Dickens

Billy Elliot

Comentaris d'alumnes sobre aquesta pel·lícula

Howard Carter

Comentaris de diferents vídeos sobre temes i personatges històrics del món mediterrani