Exposicions

Comentaris de visites a diferents exposicions
Exposicions

Comentaris d'alumnes sobre exposicions, museus i altres visites culturals

Àfrica

Comentari d'una exposició missionera sobre Àfrica

Exposició Darwin

Alguns comentaris recollits sobre l'exposició Darwin (Any Darwin 2009)