Intercanvis

Relació d'activitats d'intercanvi cultural amb altres centres

Al llarg dels darrers anys hem mantingut relacions amicals i culturals amb diferents centres estrangers. Aquestes són algunes de les experiències: